Amelanders

  • Compacte weergave

Interactieve boom van Cornelia de Boer

Cornelia de Boer 19131997
Bertus Nicolaas Bohle 19011971
Cornelis de Boer 18611925
Trijntje Sparrius 18811960
Getje Borsch 18631901
Barend Hansen de Boer 18181897
Jantje Jans Kat 18191867
Aafke Hansen Barends 18341890
Hans Pieters de Boer 17791857
Hikke Sippes Koning 17811870
Pieter Hansen 17501794
Liesbeth Jacobs
Jan Gerrits Kat 17881819
Hesje Eeltjes ‘Hester’ Klein 17881852
Eeltje Sjoerds Klein 17491791
Klaaske Jans Nagtegaal 17521808
Hans Jansen Barends 17921861
Bregje Jacobs Brouwer 17961852
Jan Hansens Barends 17501800
Antke IJnsen Roos
Jacob Ages Brouwer 17581799
Trynke Teekes 17601800
Botte Hendriks Sparrius 18481928
Janke de Boer 18511873
Pietje Douwes Dokter 18541948
Hendrik Martens Sparrius 18041871
Trijntje Bottes Neij 18071871
Marten Hendriks Sparrius 17661837
Pietje Gerrits Appelman 17701844
Botte Douwes Neij 1813
Liesbet Clazen Bakker 17811867
Willem Hendriks de Boer 18311904
Elisabeth Douwes Neij 18301856
Ake Hendriks ‘Antke’ Brouwer 18261902
Hendrik Willems de Boer 18111893
Janke Drieuwes van der Laag 18071889
Douwe Bottes Neij 18041868
Janke Fopkes Nel 18071857
Hendrik Jacobs Brouwer 17841842
Aukje Lubberts de Ruiter 17831874
Douwe Douwes Dokter 18261877
Jantje Bleeker 18221902
Douwe Hendriks Dokter 17821848
Pietje Nannes Gorter 17881874
Johannes Jurjen Bleeker 17951844
Wytske Gerbrands de Ruiter 17941889
Dirk Roelofs Borsch 1834
Grietje Douwes Bakker 18361886
Roelof Lolles Borsch 18051890
Getje Dirks Visser 18071897
Lolle Taedes Bors 17801852
Neeke Roelofs Postma 17791853
Dirk Dirksen
Trijntje Pieters Roos
Douwe Cornelis Bakker 18091875
Trijntje Dirks de Groot 18131894
Cornelis Douwes Bakker 17751852
Grietke Pieters de Boer 17781819
Dirk Jans de Groot 17821855
Janke Hiddes Kat 17911857