Amelanders

  • Compacte weergave

Interactieve boom van Trijntje Wijnberg

Trijntje Wijnberg 18761878
Hendrik Sypts Wijnberg 18421905
Hieke Jacobs Brouwer 18431915
Sypt Gerrits Wijnberg 18021884
Wiepkje Jans ‘Wybrich’ Dokter 18021896
Gerrit Sypts Wijnberg 17711828
Remkje Lolkes Kanger 17751837
Sypt Gerrits Visser 17441824
Aaltje Klasen Wijnberg 17421820
Lolle Douwes Kanger
Teetke Meinderts Engels 17401820
Jan Hendriks Dokter 17711829
Grietje Willems 17731861
Hendrik Klasen Dokter 17471828
Trijntje Douwes Metz 17501840
Willem Jelgers 17441815
Wybrig Wessels ‘Wipke’ 17341819
Jacob Hendriks Brouwer 18111886
Foekje Klazen Dokter 18121872
Hendrik Jacobs Brouwer 17841842
Aukje Lubberts de Ruiter 17831874
Jacob Ages Brouwer 17581799
Trynke Teekes 17601800
Lubbert Cornelis de Ruiter 1755
Pietke Hendriks Bakker 1755
Klaas Hendriks Dokter 17841847
Hieke Gribberts de Jong 17771837
Hendrik Klasen Dokter 17471828
Trijntje Douwes Metz 17501840
Gribbert Gribberts de Jong 1743
Foekje Geerts Nagtegaal 17391783
Jenske Piers