Amelanders

  • Compacte weergave

Interactieve boom van Gerbentje Metz

Tjedke de Jong 18931893
Gerbentje Metz 18691893
Dirk de Jong 18561925
Tjeerd Oekes Metz (Kiewied) 18311893
Rimkje Willems Metz 18331913
Oeke Tjeerds Metz 17971892
Gerbentje Jans Kiewied 18041863
Tjeerd Dirks Metz 17561801
Jelske Jippes 1787
Doeke Dirks ‘Doortje’ Zwart 17671859
Jan Teunis Kiewied
Tjidke Jans .
Gerbrand Gerlofs de Jong 1819
Simkje Dirks Stelwagen 1825
Gerlof Gerbrantz de Jong 17921863
Aukjen Jacobs Metz 17971874
Gerlof Gerbrantz de Jong 17541792
Antje Sipkes ... 17551840
Sipke Pieters ...
Antje Blankebil
Jacobus Dirks Metz 17531808
Hedwiges Jans ‘Hitke’ 17611838