Amelanders

  • Use compact layout

Interactive tree of Antke Jans Roep

Rimkje van der Laag 19102007
Anne Rinzema 19061971
Drieuwes van der Laag 19111990
Tetje Postma 19221981
Taetske “Thea” van der Laag 19151967
Keimpe de Boer 19151992
Sipke van der Laag 19222008
Klaaske Neij 19202001
Klaas van der Laag 18831962
Trijntje Sipkes Visser 18861955
Douwe Borsch 19031968
Antje Dokter 19041965
Pietje “Piety” Duizendstra 19312006
Pieter Marten Faber 19251992
Tietje Borsch 19041996
Jaring Duizendstra 19011991
Andries Borsch 19061984
Jietske van Driesten 19112001
Levenloos meisje Borsch 19071907
Pieter Borsch 19081985
Janke Wijnberg 19091990
Antje Borsch 19101996
Klaas Nobel 19051986
Trienke Borsch 19112004
Jacob Visser 19111988
Tjeerd Borsch 19121913
Ida Tjeerdina Borsch 19132000
Jan Wijnberg 19131983
Neeltje “Nel” Borsch 19152003
Douwe Bakker 19151990
Rinsje Borsch 19161991
Hendrik Kanger 19041977
Pietje Borsch 19201926
Tjeerd Borsch 19212005
Dieuwke Visser 19232004
Trijntje van der Laag 18841955
Tjeerd Borsch 18771965
Antke van der Laag 18861983
Jacobus van der Toorn 1892
Aaltje “Alida” Vis 19141964
Tineke de Graaff 1934
Ida van der Laag 18871948
Dirk Vis 18871915
Willem Sijbrand de Graaff 18781948
Freerk van der Laag 18891965
Elisabeth Lof 1942
Renske Anna Lof 1944
Dirk Cornelis Lof 1946
Gerrit Tjeerd Lof 1947
Grietje de Boer 1919
Cornelis Lof 19171997
Anna de Boer 19212005
Teunis Hoeve 19172004
Gerrit “Gert” de Boer 19501998
Tjeerd Willem de Boer 19221982
Jansje Henriëtte Kok 19262013
André Frederik de Boer 19251925
André Frederik de Boer 19261975
Anna Wilhelmina Bom
Gerrit de Boer 19272009
Johanna Magdalena Goede
Thea Clasina de Boer 1929
F. van der Kuip
Willem de Boer 1932
A. Toll
Renske van der Laag 18921983
Gerrit de Boer 18871980
Klaaske van der Laag 18961973
Drieuwes van der Laag 18501938
Taetke de Vries 18571951
Freerk van der Meij 1889
Monte Visser 19171997
Rika Visser 1919
Trijntje “Truus” Visser 19202008
Bartle Hoekstra 19212000
Klasina Antje Visser 19231996
Minne Jan Kanger 19232018
Jansje Martha Visser 1929
Charles Jorth “Charlie” van Schaarenburg 19292003
Hieke van der Meij 18911964
Cornelis “Cees” Visser 18901947
Levenloos meisje van der Meij 19161916
Rika Klasiena van der Meij 19262007
Thomas van der Geest 19231978
Douwe van der Meij 18931966
Maartje Bakker 18931917
Jantje Klip 18991972
Maria Visser 18801935
Freerk Joosten 19071993
Anna Visser 18811907
Jan Joosten 18781914
Jan Visser 18831938
Klaaske van der Laag 18511893
Rinse van der Meij 18461926
Jan Jans Visser 18471886
Klaas van der Laag 18541884
Petronella Sparrius 18921892
Antje van der Laag 18561935
Jacob Lourens Sparrius 18551936
Antke van der Laag 18911958
Klaas Jansma 18901973
Pieter Faber 19201994
Eva Fredrika Wilhelmina “Eef” van der Geest 19212013
Jan Faber 19232004
Pieternella Janna Poelman 19232018
Sytske van der Laag 18941965
Pieter “Piet” Faber 18871964
Gerrit van der Laag 18971978
Martha Visser 18971986
Hendrik van der Laag 19192005
Etje Hieke Visser 19201957
Foekje Barf 1935
Pieter “Piet” van der Laag 18991982
Aafke Ruijgh 19011995
Aagje van der Laag 19021998
Jacob Borsch 18961954
Jan Frederik van der Laag 19051964
Maria Ebelina Lamer 19081995
Jan van der Laag 18581932
Aukje “Aagje” IJnsen 18621911
Douwe van der Laag 18601901
Neeke van der Laag 18621862
Cornelia Johanna van der Laag 18881975
Adrianus Leonardus Bos 18871971
Anna Frederika van der Laag 18901933
Franciscus Carel Maria Cornelius Notten 18861948
Hendrika Josepha van der Laag 18921918
Johannes Jacobus Nuijten 18911968
Klaaske Johanna van der Laag 18971973
Adrianus Johannes Maas 18981940
Petrus Paulus “Piet” van der Laag 18981963
Jacoba Gerardina Maria van Meurs 19031988
Jan Gerrit van der Laag 18991987
Elisabeth Maria Petronella Jacobs 19041982
Freerk van der Laag 19031904
Johanna Maria van der Laag 19071908
Freerk van der Laag 18631922
Johanna Hendrika van Loon 18661895
Maria Johanna Hendriks 18681928
Fopke van der Laag 18661867
Frederika Anna van der Laag 19081983
Willem Wijker 19071981
Anna Gerrittina van der Laag 19091986
Douwe Drieuwes van der Laag 19111995
Maatje Schrier 19172011
Klazina Jannette van der Laag 19131992
Engel Krab 19111970
Gerrit Frederik van der Laag 19212011
Hendrika Theodora Damen 19312011
Petronella Maria van der Laag 1924
Adrianus Hubertus van Diepen 19121991
Pieter van der Laag 18681940
Anna Maria Agatha Dokter 18821974
Gerrit van der Laag 18701875
Antke Jans Roep 18271885
Freerk Klazen van der Laag 18241901
Jan Gerrits Roep 17901878
Klaaske Fopkes Nel 17981885
Gerrit Gerbrands Roep 17531826
Antke Jans Hotte 17551836
Gerben Clases “Gerbrand” Roep
Tietke Reinders
Saapke Gerrits
Klaas Hilles
Jadtke Gerbens Roep
Jan Minnes Douwes 1764
Aukjen Douwes 1764
Fopke Hansen Nel 17651816
Antke Jacobs
Hans Feijkes Nel 17341817
Antke Fopkes 1805
Feijke Hansz
Saakjen
Klaas Driewes van der Laag 17981883
Antke Freerks Visser 18041888
Freerk Pieters Visser 17681814
Fokje Jobs 17661853
Jop Douwes 17301772
Ytske Botes 17371826