Amelanders

  • Compacte weergave

Interactieve boom van Willem Cornelis van der Meij

Neeltje van der Meij 18431848
Jacob van der Meij 18851970
Sientje Rienks Visser 18881945
Dina de Boer 19061996
Willem van der Meij 18921972
Antje Swart 18911961
Froukje van der Meij 18941924
Josephus Wilhelmus Princen 18901969
Renske van der Meij 18781906
Yzaak van der Meij 18451898
Stientje Jacobs Roep 18531905
Trijntje de Groot 18481879
Rinsje Faber 1885
Lolke Kanger 18811958
Pieter ‘Piet’ Faber 18871964
Sytske van der Laag 18941965
Marten Pieter Faber 18931979
Aukje Jans IJnsen 18941964
Willem Faber 18821931
Antje Willems van der Meij 18471935
Pieter Faber 18501907
Gerrit Hofker 1907
Gerrit Hofker 18801910
Yemkje Burga 18771918
Jannette Klasina Matroos 19051979
Ali Matroos 1936
Teunis Jan Matroos 19091957
Eefke Smant 19082000
Klaas Matroos 19111913
Klaas Matroos 1917
Renske Gerda Matroos 19221943
Aaltje Hofker 18801937
Klaas Matroos 18791957
Jan Boelens 1902
Cornelia Petronella Maria Boelens 1903
Theresia Catharina Boelens 1905
Aaltje Boelens 1906
Petrus Boelens 19081908
Catharina Johanna Boelens 1911
Gerardus Boelens 19131913
Rinsje Hofker 1882
Gerbrand Boelens 1879
Neeltje van der Meij 18501925
Gerrit Gerrits Hofker 18511882
Baukje van der Meij 18811939
Evert Bakker 18851959
Willem van der Meij 18831911
Rinske van der Meij 18841891
Arend van der Meij 18871940
Alberdina Hoekstra 1887
Kornelis van der Meij 1918
J. Kuiper
Willem van der Meij 1920
H. J. Berg
Johannes Jacobus van der Meij 1928
H. J. Seegers
Arend van der Meij 1931
Privé
Kornelis van der Meij 18881969
Johanna van Tuin 18941924
Henriëtte van Nieuwkasteel 18991975
Rinsje van der Meij 18931960
Klaas Nagtegaal 18921971
Cornelis Willems van der Meij 18531903
Anna Cornelia Barf 18551914
Willem van der Meij 18851940
Catharina Johanna ‘Jo’ Visser 18901949
Antje van der Meij 18881889
Tjeerd van der Meij 18921894
Antje van der Meij 18931893
Marten van der Meij 18941903
Tjeerd van der Meij 18951896
Antje van der Meij 18981899
Marten van der Meij 18591923
Antje Visser 18591933
Willem Cornelis van der Meij 18101891
Rinske Yzaaks Visser 18151887
Cornelis Tjeerds van der Meij 17751855
Neeltje Hansen Barf 17741848
Tjeerd Cornelis van der Meij 17431820
Trijntje Pieters de Boer 17431834
Cornelis Tjepkes
Trijntje Tjeerds 1717
Tjepke Leenderts
Tjaerd Gerrits
Aeltje Ruirds
Pieter Douwes
Martje Gerrits
Hans Arends Barf 17381825
Sjoukje Gribberts de Jong 17411812
Arend Hansen Barf 1709
Trijntje Jacobs 17081743
Renske Wijbrens 17061762
Hans Arends Barf
Neelke Klases
Jacob Romkes
Yebele Jans
Wijbren Clasen
Trijntje Jochums
Gribbert Gribberts 1716
Antke Reins 17151754
Hylkje Sybouts
Gribbert Gribberts
Sjoukje Harmens
Rein Gerrits
Fettje Fookes
Sybout Arjens de Boer
Antke Jans
Yzaak Cornelis Visser 17901825
Antje Tjietses Visser 17951884
Cornelis Martens Visser
Rinske Isaaks
Tjietse Taedes Visser 17681820
Rinske Hendriks 1794
Baukje Sjoerds 17651853
Taede Tjietses 1731
Lieukje Rienks 1735
Tjietse Taedes
Foeck Meinderts
Rynk Jelles
Tjitske Jacobs
Hendrik Ytjes
Tjetke Eyberts
Sjoerd
Rinske