Amelanders

  • Compacte weergave

Interactieve boom van Geertruida ‘Truus’ Brenning

Geertruida ‘Truus’ Brenning 1910
Jan de Groot 1910
Jan de Groot 18681949
Antje Nagtegaal 18711947
Jan Gijsberts de Groot 18211883
Huitje Klazen Platte 18281869
Gertje Pieters van der Meij 18191855
Gijsbert Jans de Groot 17821823
Grietje Jans 1785
Jan Dirks de Groot 17531827
Eeke Gijsberts 17531837
Jan Jobs
Antke Jans
Klaas Rienks Platte 1797
Antje Jacobs van der Bijl 17951853
Pieter Tjeerds van der Meij 17791858
Trijntje Harmens Visser 17811855
Tjeerd Cornelis van der Meij 17431820
Trijntje Pieters de Boer 17431834
Harm Pieters Visser 17431810
Gertje Cornelis van der Meij 17561843
Barend Barends Nagtegaal 18431899
Jantje de Groot 18411917
Barend Janzen Nagtegaal 18091885
Antje Hansen de Boer 18091851
Jan Barends Nagtegaal 17801864
Hiltje Pieters 17791834
Hans Pieters de Boer 17791857
Hikke Sippes Koning 17811870
Cornelis Dirks de Groot 18151895
Gelske Willems de Boer 18171907
Dirk Cornelis de Groot 17861850
Jantje Folkerts Molenaar 17801852
Willem Hendriks de Boer 17831851
Ytske Tjeerds Visser 17891885