Amelanders

  • Compacte weergave

Interactieve boom van Dientje Jans IJnsen

Dientje Jans IJnsen 18981898
Jan IJnsen 18571931
Trijntje Douwes de Boer 18601935
Pieter Jans IJnsen 18271905
Sytske Doekes Bakker 18271912
Jan Jansen IJnsen 17951842
Dieuwke Cornelis Sorgdrager 17921872
Jan Jansen IJnsen 17711840
Rimkje Lourens Bakker 17691840
Cornelis Pieters Sorgdrager 17601826
Baukjen Jans Bakker 17591815
Doeke Cornelis Bakker 17931858
Aukje Piebes Hayes de Jong 17931860
Cornelis Doekes Bakker 17571828
Aukje Gosses 17591843
Douwe Willems de Boer 18361924
Fokje Klazen van der Laag 18351910
Willem Willems ‘Tjeerd’ de Boer 18141886
Trijntje Douwes Hennes 18151902
Willem Hendriks de Boer 17831851
Ytske Tjeerds Visser 17891885
Douwe Klasen Hennes 17861853
Yme Klazen Bakker 17881875
Klaas Driewes van der Laag 17991883
Antke Freerks Visser 18051888
Freerk Pieters Visser 17681814
Fokje Jobs ... 17661853