Amelanders

  • Compacte weergave

Interactieve boom van Sytske van der Laag

Sytske van der Laag 18941965
Pieter ‘Piet’ Faber 18871964
Jan van der Laag 18581932
Aukje ‘Aagje’ IJnsen 18621911
Freerk Klazen van der Laag 18241901
Antke Jans Roep 18271885
Klaas Driewes van der Laag 17981883
Antke Freerks Visser 18041888
Freerk Pieters Visser 17681814
Fokje Jobs - 17661853
Jan Gerrits Roep 17901878
Klaaske Fopkes Nel 17981885
Gerrit Gerbrands Roep 17531826
Antke Jans Hotte 17551836
Fopke Hansens Nel
Antke Jacobs
Pieter Jans IJnsen 18271905
Sytske Doekes Bakker 18261912
Jan Jansen IJnsen 17951842
Dieuwke Cornelis Sorgdrager 17921872
Jan Jansen IJnsen 17711840
Rimkje Lourens Bakker 17691840
Cornelis Pieters Sorgdrager 17601826
Baukjen Jans Bakker 17591815
Doeke Cornelis Bakker 17931858
Aukje Piebes Hayes de Jong 17931860
Cornelis Doekes Bakker 17571828
Aukje Gosses 17591843
Pieter Willems Faber 18501907
Antje Willems van der Meij 18471935
Willem Pieters Faber 18121885
Jeike Sybrands Rang 18121851
Yetje Pieters de Jonge 18061887
Pieter Willems Faber 17761846
Minke Machiels Bouwer 17881835
Sijbrand Everts Rang 17791849
Aukje Hibbes 17771827
Evert Rang 17291797
Grietje Pijters 1776
Jeike Sybrands
Hibbe Sijbrands
Wijpkje Thijssens
Pieter Hiddes de Jonge 17741851
Joukjen Jans
Willem Cornelis van der Meij 18101891
Rinske Yzaaks Visser 18151887
Cornelis Tjeerds van der Meij 17751855
Neeltje Hansen Barf 17741848
Tjeerd Cornelis van der Meij 17431820
Trijntje Pieters de Boer 17431834
Hans Arends Barf 17381825
Sjoukje Gribberts de Jong 17411812
Yzaak Cornelis Visser 17901825
Antje Tjietses Visser 17951884
Cornelis Martens Visser
Rinske Isaaks
Tjietse Taedes Visser 17681820
Rinske Hendriks 1794
Baukje Sjoerds 17651853