Amelanders

  • Compacte weergave

Interactieve boom van Willem Sijbrand de Graaff

Tineke de Graaff 1934
Willem Sijbrand de Graaff 18781948
Ida van der Laag 18871948
Roelof de Graaff 18431921
Naatje Kuijper 18431916
Drieuwes van der Laag 18501938
Taetke de Vries 18571951
Freerk Klazen van der Laag 18241901
Antke Jans Roep 18271885
Klaas Driewes van der Laag 17991883
Antke Freerks Visser 18051888
Freerk Pieters Visser 17681814
Fokje Jobs ... 17661853
Jan Gerrits Roep 17901878
Klaaske Fopkes Nel 17981885
Gerrit Gerbrands Roep 17531826
Antke Jans Hotte 17551836
Fopke Hansens Nel
Antke Jacobs
Abraham Eeuwes de Vries 18281909
Trijntje Jans Zwart 18261909
Eeuwe Abrahams de Vries 17971862
Taetke Gerrits Wijnberg 18041873
Abraham Jacobs de Vries 17541831
Tjitske Sijtses de Bel 1822
Gerrit Sypts Wijnberg 17711828
Remkje Lolkes Kanger 17751837
Jan Lauzen Zwart 17801854
Klaaske Bruintjes Visser 17851854
Laus jansen Zwart
Trijntje Hanzen ...
Bruin Wigles Visser
Rinske Doedes ...