Amelanders

  • Compacte weergave

Interactieve boom van Cornelis Grim

Adam Grim 18731944
Froukje Grim 18751946
Jacob Grim 18781942
Cornelis Grim 18811954
Elisabeth Grim 18861942
Cornelis Grim 18361906
Antje de Vries 18441915
Adam Grim
Elizabeth Kek
Jacob Douwes de Vries 18111883
Froukje Ritskes van der Wal 18191900
Douwe Jacobs de Vries 17881872
Anke Gerrits Roep 17871865
Jacob Jeppes de Vries 17411822
Boutje Dirks Visser 17431838
Gerrit Gerbrands Roep 17531826
Antke Jans Hotte 17551836
Gerben Clases ‘Gerbrand’ Roep
Tietke Reinders
Sake Gerrits
Jan Minnes Douwes 1764
Aukjen Douwes 1764
Ritske Siedses van der Wal
Pietje Jans van der Velde