Amelanders

  • Use compact layout

Interactive tree of Grietje Paulus Slot

Hendrik Lammerts 1747
Engel Lammerts 17481749
Engele Lammerts 1749
Hijlkjen Lammerts 17511814
Grietje Lammerts 1753
Lammert Lammerts 1756
Lammert Hendriks 1757
Saapke Engeles 1720
Hendrik Paulus 1737
Sije Paulus 1739
Janke Pieters 1769
Aukje Pieters 1771
Bauke Pieters 17741776
Bauke Pieters 17761785
Foppe Gerrits Visser 18011836
Antje van Oosterhout 17991830
Elisabeth Jongboer 17991849
Pieter Gerrits Visser 18021875
Trijntje Pieters Pool 17781861
Gerrit Foppes Visser 1825
Paulus Pieters Pool 17821853
Bauke Pieters Pool 17851845
Antje Paulus 17411825
Pieter Baukes
Metje Paulus 17431752
Mietje Hendriks Pedenbach 18081850
Bouwe Jans Bouma 18071887
Janke Barends Kooi 17761859
Paulus Barends Kooiker 17791863
Anna Jacobs “Antje” Stoel 17851863
Vroukje Gerbens Dreijer 1815
Ytien Barends Kooiker 17801819
Gerben Arjens Dreijer 17831818
Trijntje Barends Kooij 17831809
Jan Lauzen Zwart 17811854
Hendrik Barends Kooiker 17851852
Stinke Seijes Kooij 18221822
Jacob Seijes Kooiker 18231903
Gerbentje Dirks Metz 18381875
Barent Seijes Kooiker 18261891
Doortje Dirks Metz 18321887
Seije Barends Kooij 17871865
Remberta Jacobs “Remkjen” 17871830
Jijke Barends Kooij 17891813
Grietje Barends Kooiker 1791
Froukje Filippus Kooij 18201902
Hendrik Feikes van Schepen 18221915
Gerrit Filippus Kooij 18231881
Jannigje Opmeer 18411906
Berend Filippus Kooij 18271846
Jan Filippus Kooij 18331869
Arjaantje Filippus Kooij 18381871
Anne Jacobs “Andrew” van den Brink 18381900
Philippus Barends Kooij 17941866
Heinke Gerrits Woertman 17931872
Beerent Paulus “Barend” Kooiker 17441802
Froukje Philippus 17521837
Jan Reijmers Spleet 18001878
Aaltje Geerts Brouwer 17961867
Jacob Reijmers Spleet 18021885
Pieter Reimers Spleet 18041833
Jantjen Doedes Gorter 18051872
Aalke Reimers “Aaltje” Spleet 18051888
Jacob Hendriks Wagenaar 18021848
Cornelisje Reijmers Spleet 18071880
Nicolaus Heinrich van het Lindenhoud 17971881
Sijmon Reijmers Spleet 18081864
Trijntje Pieters Akkerman 18221868
Gerben Reijmers Spleet 18101843
Willemke Reimers Spleet 18121885
Reimer Reimers Spleet 18151843
Lieuwe Reimers Spleet 18171840
Reimer Jans Spleet 17751851
Willemtje Jacobs Lap 17761844
Paulus Jans 1780
Hendrik Jans Spliet 17811825
Grietje Jans Spleet 18071874
Likele Likeles de Vries 18041860
Hiltje Jans Spleet 18101834
Aaltje Jans Spleet 18101890
Pieter Roeloff van Franeker 18091858
Gerbentje Jans Spleet 18151815
Jantje Jans Spleet 18161850
Pieter Kraaij 18061843
Jan Jans Spleet 17841819
Hiltje Heeres Scholtz 17861846
Gerben Jans 1786
Jacob Paulus Edes 18171855
Martha Margaretha Pieters “Martje” Edes 18221854
Hiltje Jans Spleet 17881845
Poulus Jacobs Edes 17851818
Jan Sijmon Nieuwbuurt 18241898
Helena Noot 18311907
Elizabeth Nieuwbuurt 18261902
Jozeph de Moel 18331889
Gerrit van Vliet 18181865
Paulis Sijmonsz Nieuwbuurt 18281828
Grietje Jans Spleet 17911862
Simon Cornelis Nieuwbuurt 17831828
Aaltje Paulus Slot 17491813
Jan Reimers 1800
Heere Tjeerds Scholts 1802
Pieter Tjeerds Scholts 1804
Grietje Tjeerds Scholts 18071812
Schelte Tjeerds Scholts 1810
Grietje Tjeerds Scholts 18121859
Willem van der Heijden 18161862
Tjeerd Heeres Scholts 17771840
Siebregje Scheltes Scheltema 17751847
Grietje Paulus Scholtz 18081888
Pieter Feddriks Klein 18041887
Liesbeth Paulus Scholtz 1808
Johanna Paulus Scholtz 18101885
Wijnand Jacobus de Joode 18101871
Dieuke Paulus Scholtz 18141834
Heere Paulus Schols 18161869
Gertje Ismael Polet 18171886
Paulus Heeres Scholtz 17801817
Djeuke Johannes Reneman 17751864
Heere Heeres Scholtz 17831791
Grietje Jans Spleet 18071874
Likele Likeles de Vries 18041860
Hiltje Jans Spleet 18101834
Aaltje Jans Spleet 18101890
Pieter Roeloff van Franeker 18091858
Gerbentje Jans Spleet 18151815
Jantje Jans Spleet 18161850
Pieter Kraaij 18061843
Hiltje Heeres Scholtz 17861846
Jan Jans Spleet 17841819
Folkert Lausen Bakker 17921846
Niolaas Scholtz 18131816
Grietje Heeres Scholtz 17891826
Grietje Heeres Schols 18221841
Heere Heeres Scholtz 18361869
Maria Catharina Magdalena Bakker 18411921
Jacob Sipke Heeres Scholtz 18391922
Antje Gabbes Scheltema 18401918
Heere Heeres Scholtz 17911855
Risje Gerrits Burga 17901848
Hanna Hanzen Schut 17961882
Henderina Jans Stuut 18191854
Andries Jacobs de Boer 18131842
Gerben Jans Toren 18211890
Heere Jans Stuut 18211864
Catharina Jacobs Sipkes 18231867
Beerdje Jans Stuut 18231844
Grietje Jans Stuut 18271845
Jan Jans Stuut 18291852
Alberdina Jans Stuut 18311881
Jetze Jans de Boer 18261912
Willem Jans Stuut 18331846
Eduard Jans Stuut 18371884
Engelina Nannes van der Wal 18381909
Eeckje Heeres “Eelkje” Scholtz 17941848
Jan Ooites Stuut 17961887
Grietje Paulus Slot 17511816
Heere Tjeerds Scholtz 17741819
Doeke Pieters Brouwer 18131853
Meindert Foppes Metz 18141874
Geert Pieters Brouwer 18151864
Trijntje Hendriks Mosterman 18231865
Douwe Pieters Brouwer 18171872
Trijntje Gerlofs de Jong 18151903
Metke Pieters Brouwer 18191907
Tjipke Pieters Brouwer 18231871
Jelske Foppes Metz 18251874
Janke Pieters Brouwer 18251911
Wouter Foppes Metz 18191893
Paulus Pieters Brouwer 18351863
Doortje Oekes Metz 18351901
Pieter Geerts Brouwer 17781835
Antke Douwes Metz 17901850
Paulus Geerts Brouwer 1780
Metje Siebrands Bakker 18121877
Daniel Wigbold Crommelin van Heeckeren 18111888
Wiepkje Sijbrands Bakker 18141867
Hendrik Eeltjes Hofker 18151858
Ruurd Polet 18161842
Geert Sybrands Bakker 18171881
Johanna Bartara van Heeckeren 18171904
Aaltje Sybrands Bakker 18201892
Gerrit Eeltjes Hofker 18181851
Gerben Jans Toren 18211890
Obbe Siebrands Bakker 1822
Jan Siebrands Bakker 18241844
Sijbrand Siebrands Bakker 18271876
Rixtje Ismaël “Risje” Smit 18271885
Hiltje Geerts Brouwer 17831873
Sijbrand Obbes “Siebren” Bakker 17801829
Hendrikus Antonie Tiggers 18131817
Johannes Tiggers 18151854
Jansje Bakker 18171850
Catharina Elisabeth Voordewind 18161882
Catharina Tiggers 18171892
Lodewijk Bouman 18321914
Anna Elisabeth Tiggers 18181893
Jan Cornelis Mouw 18131878
Hendrik Antonie Tiggers 18201821
Maria Tiggers 18221822
Hendrik Tiggers 18231885
Christina Charlotta Hemerling 18211867
Petrus Gerhardus Tiggers 18241825
Maria Paulina Tiggers 18251906
Franciscus Bernardus Neiteler 18221906
Alberdina Margaretha Tiggers 18281902
Antonius Philippus Tiggers 18301831
Gerardus Ludovicus Tiggers 18301830
Alida Antonetta Tiggers 18331926
David Ignatius Ontijd 18141885
Ybelke Geerts Brouwer 17851869
Johannes “Jan” Tiggers 17761843
Tjepke Geerts Brouwer 17871875
Jan Geerts Brouwer 17901821
Gerbentje Geerts Brouwer 1793
Rijmer Jans Spleet 18251877
Aaltje Jacobs de Boer 18261862
Antje Jans de Boer 18381928
Geert Jans Spleet 18281891
Aafke Jacobs de Boer 18281906
Metke Jans Spleet 18311831
Willemtje Jans Spleet 18311882
Tjipke Jans Spleet 18331858
Aaltje Geerts Brouwer 17961867
Jan Reijmers Spleet 18001878
Metke Paulus 17521838
Geert Pieters Brouwer 17481809
Jacob Pieters Edes 18161841
Martha Margaretha Pieters “Martje” Edes 18221854
Jacob Paulus Edes 18171855
Barend Pieters Edes 1824
Wessel Pieters Edes 18271866
Doortje Jippes Beijaard 18281865
Catharina Pieters “Trijntje” Edes 18291836
Pieter Pieters Edes 18321867
Cornelia Petronella Mussert 18271862
Pijtter Jacobs Edes 17831835
Pietertje Berends Nuisker 17921877
Jacob Paulus Edes 18171855
Martha Margaretha Pieters “Martje” Edes 18221854
Poulus Jacobs Edes 17851818
Hiltje Jans Spleet 17881845
Ede Jacobs Edes 17881867
Hiltje Jacobs Edes 17901867
Reijnder Jacobs Edes 1791
Reinder Tjipkes Edes 18341908
Trijntje Cornelis Colmer 18461926
Sijtske Tjipkes Edes 18351835
Sytske Tjipkes Edes 18361909
Jan Heek 18361868
Cornelis Heek 18371877
Jacob Tjipkes Edes 18381839
Nienke Tjipkes Edes 18391861
Lolke Tjipkes Edes 18421868
Tjipke Jacobs Edes 17941864
Aagje Lolkes Wagenaar 18031859
Nijnke Paulus Kooijker 17541831
Jacob Pieters Edes 17531837
Jacob Jans Kat 18071829
Leendert Jans Kat 18101888
Janke Feddriks Klein 18121885
Janke Jans Kat 18141886
Lourens Marten Sparrius 18071874
Ytje Jans Kat 18171876
Willem Willems van den Brink 18101880
Pietke Jans Kat 18201899
Sipke Everts Rijpstra 18191897
Gerrit Jans Kat 18221843
Pier Jans Kat 18251906
Sijtske IJedes van der Geest 18291910
Jan Jans Kat 18271876
Catharina Johanna Thieman 18281913
Jacob Jans Kat 1830
Jan Jacobs Kat 17851844
Antke Leenderts Mosterman 17871856
Tjeetske Paulus Slot 17571825
Jacob Jans Kat 17601825
Tjipke Paulus Bakker 18361870
Elisabeth Maria Schenkel 18371928
Gerrit Paulus Bakker 1838
Paulus Tjipkes Bakker 17901872
Elisabeth Eintes 17961838
Jancke Tjipkes Bakker 1791
Hiltje Tjipkes 17931798
Hemme Tjipkes 1795
Gerbentje Tjipkes Slot 17971861
Hiltje Tjipkes Slot 17981871
Teunes Tjipkes 1800
Cornelis Tjipkes Bakker 1802
Tjepke Paulus Bakker 17601820
Geertje Teunis Bakker 17641820
Gerbentje Paulus 1762
Cornelis Hendriks
Paulus Hendriks 17191763
Janke Sijes 1745
Yetske Eintes 1747
Hiltje Tjepkes
Rinske Arjens Nobel 18131889
Dirk Kramer 18061848
Arjen Nobel 18151836
Cornelis Nobel 18171821
Willem Nobel 18181819
Beatrix Arjens Nobel 18201898
Lourens Gabbes Appelman 18141869
Jan Lolkes Kanger 18351879
Cornelia Nobel 18211824
Willem Arjens Nobel 18231914
Benke Doedes Gorter 18201900
Cornelis Arjens Nobel 18251913
Elisabeth Hendriks Sparrius 18311881
Saapke Jans Roep 18411918
Arjen Arjens Nobel 17821874
Ursula Cornelis “Orzel” Molenaar 17811848
Jan Thomas Klip 18071844
Trijnke Dirks “Trijntje” Veerman 18001840
Aukje Klazen Molenaar 18071853
Jitske Thomas Klip 18121837
Arien Thomas Klip 18141872
Neeltje Paulus de Vries 18261911
Gerrit Thomas Klip 18151815
Trijntje Thomas Klip 18161888
Romke Willems Ertzen 18251884
Hendrik Thomas Klip 18191883
Pietje Douwes de Vries 18331890
Carolina Thomas Klip 18201905
Gerrit Wiebes Huisman 18201903
Trijntje Arjens Nobel 17841875
Thomas Jansen Klip 17621853
Froukje Hendriks Nobel 18301830
Pieter Hendriks Nobel 18311880
Aafke IJnsen de Boer 18311910
Hendrik Arjens Nobel 17861880
Aukje Pieters Visser 17851866
Aaltje Willems Nobel 18331924
Ale Jans de Boer 18281865
Arjen Willems Nobel 18351868
Kersje Willems Nobel 18371889
Klaaske Hendriks Sparrius 18391917
Jacob Willems Nobel 18391852
Barend Willems Nobel 18411934
Jetske Ones de Boer 18441918
Willem Arjens Nobel 17881863
Klaaske Kersjes de Jong 17971881
Pieter Leenderts Stender 18131895
Hieke Bottes Neij 18221903
Arjen Leenderts Stender 18151900
Sjoukje Tjerks de Boer 18151876
Jan Leenderts Stender 18181857
Trienke Gerrits Brouwer 18161876
Willem Leenderts Stender 18201860
Neeke Jacobs van der Meij 18271859
Gooij Leenderts Stender 18231841
Beatrix Leenderts Stender 18261901
Jan Jans Joosten 18181874
Akke Arjens Nobel 17911872
Leendert Pieters Stender 17861864
Johanna Pieters Nobel 18331862
Jan Tjipkes van der Meij 18301882
Beatrix Pieters Nobel 18381876
Jan Tjipkes van der Meij 18301882
Kersje Pieters Nobel 1840
Arjen Pieters Nobel 18461912
Aaltje Willems Nobel 18481926
Pieter Arjens Nobel 17931877
Jantje Siedzes Meester 18081858
Gerrit Arjens Nobel 17961860
Antje Gerrits de Vries 18131865
Arjen Arjens Nobel 17531829
Beatrix Willems de Boer 17551834
Acke Hendriks 17261788
Ariaan Pieters Nobel 1753
Mettje Hendriks 1728
Grietje Paulus Slot 16831763
Hendrik Lammerts Kooiker 16861753
Lammert Aarnts
Meth Fockes “Metje”