Amelanders

  • Compacte weergave

Interactieve boom van Grietje Paulus Slot

Rinske Arjen Nobel 1813
Dirk Kramer 1807
Arjen Nobel 18151836
Cornelis Nobel 18171821
Willem Nobel 18181819
Beatrix Arjens Nobel 18201898
Douwe Gabbes Appelman 18141869
Jan Lolkes Kanger 18351879
Cornelia Nobel 18211824
Willem Arjens Nobel 18231914
Benke Doedes Gorter 18201900
Cornelis Arjens Nobel 18251913
Elisabeth Hendriks Sparrius 18311881
Saapke Jans Roep 18411918
Arjen Arjens Nobel 17821874
Orzel Cornelis Molenaar 17811848
Jan Thomas Klip 18071844
Trijnke Dirks ‘Trijntje’ Veerman 18001840
Aukje Klazen Molenaar 18071853
Jitske Thomas Klip 1812
Arien Thomas Klip 18141872
Neeltje Paulus de Vries 1827
Hendrik Thomas Klip 18191883
Pietje Douwes de Vries 1834
Trijntje Arjens Nobel 17841875
Thomas Jansen Klip 17621853
Froukje Hendriks Nobel 18301830
Pieter Hendriks Nobel 18311880
Aafke IJnsen de Boer 18311910
Hendrik Arjens Nobel 17861880
Aukje Pieters Visser 17851866
Aaltje Willems Nobel 18331924
Aele Jans de Boer 18281885
Arjen Nobel 18351868
Kersje Willems Nobel 18371889
Klaaske Hendriks Sparrius 18391917
Jacob Nobel 18391852
Barend Willem Nobel 18411934
Jetske Ones de Boer 18441918
Willem Arjens Nobel 17881863
Klaaske Kersjes de Jong 17971881
Pieter Leenderts Stender 18131895
Hieke Bottes Neij 18221903
Arjen Leenderts Stender 18151900
Sjoukje Tjerks de Boer 18151876
Jan Leenderts Stender 18181857
Trienke Gerrits Brouwer 18161876
Beatrix Leenderts Stender 18261901
Jan Jans Joosten 18181874
Akke Arjens Nobel 17911872
Leendert Pieter Stender 17861864
Johanna Pieters Nobel 18331862
Jan Tjipkes van der Meij 18301882
Beatrix Nobel 18381876
Jan Tjipkes van der Meij 18301882
Kersje Nobel 1840
Arjen Pieters Nobel 18461912
Aaltje Willems Nobel 18481926
Pieter Arjens Nobel 17931877
Jantje Siedzes Meester 18081858
Gerrit Arjens Nobel 17961860
Antje de Vries 18131865
Arjen Arjens Nobel 17531829
Beatrix Willems de Boer 17551834
Akke Hendriks 17251788
Ariaan Pieters Nobel 1753
Janke Kooiker 1773
Paulus Kooiker 17731863
Antje Jacobs Stoel
Ytjen Kooiker 1780
Trijntje Kooiker 1783
Hendrik Kooiker 17851852
Stinke Kooy 18221822
Barend Seyes Kooiker (Kooijker) 18261891
Doortje Dirks Metz 18321887
Jacob Seyes Kooiker (Kooijker) 18231903
Gerbentje Dirks Metz 18381875
Seye Barends Kooy 17871865
Remberta Jacobs ‘Remkjen’ 17871830
Jeike Kooiker 17891813
Grietje Kooiker 1791
Philippus Kooiker 1794
Barend Paulus Kooiker 1802
Froukje Philippus 17501837
Paulus Hendriks
Janke Syes
Grietje Paulus Slot 1763
Hendrik Lammerts Kooiker