Amelanders

  • Compacte weergave

Interactieve boom van Trijntje de Boer

Kornelis Manje 18731963
Trijntje Neij 19001972
Sytske Neij 19011975
Martje Neij 19021998
Jan Cornelis Neij 19041978
Botte Neij 19061991
Gelske Neij 19071999
Folkert Neij 19091909
Folkert Neij 19101911
Catharina Neij 19121997
Folkert Neij 19142002
Cornelia Neij 19162000
Andries Smedes 19191948
Klaaske Neij 19202001
Catharina Manje 18761968
Klaas Neij 18701942
Trijntje de Boer 18501876
Jan Cornelis Manje 18441895
Willem Willems ‘Tjeerd’ de Boer 18141886
Trijntje Douwes Hennes 18151902
Willem Hendriks de Boer 17831851
Ytske Tjeerds Visser 17891885
Hendrik Claasz de Boer 17401793
Antke Willems 17471827
Claas Pieters (de Boer) 1700
Antke Jans 1776
Willem Dirks
Willemtje Martens
Tjeerd Dirks Visser 17571829
Gelske Jobs 17561808
Douwe Klasen Hennes 17861853
Yme Klazen Bakker 17881875
Cornelis Binnes Manje 18161850
Trijntje Jans de Boer 18181857
Binne Jacobs Manje 17871829
Pietje Cornelis Bakker 17921862
Jacob Binnes Manje
Sjoukjen Alderts 17501826
Cornelis Doekes Bakker 17571828
Aukje Gosses 17591843
Doeke Botes Bakker 17301820
Aagje Jacobs 17301825
Gosse Pieters Visser
Pietje Tjallings