Amelanders

  • Compacte weergave

Interactieve boom van Sijke van der Meij

Sijke van der Meij 17981799
Cornelis Symens van der Meij 17761822
Akke Reynders 17751808
Atje Jansen de Vries 17791841
Sijke Sijes Bakker
Sijmon Cornelis van der Meij 17491804
Claartje Hendriksen 17551805
Syke Seyes Bakker 17531782
Cornelis Tjepkes
Trijntje Tjeerds 1717
Tjepke Leenderts
Tjaerd Gerrits
Aeltje Ruirds
Seye Jacobs
Antke Jetses
Reinder Cornelis
Grietje Pieters
Jan Joekes
Tietje Jacobs