Amelanders

  • Compacte weergave

Interactieve boom van Maartje Bakker

N.N. van der Meij 19161916
Maartje Bakker 18931917
Douwe van der Meij 18931966
Tjeerd Bakker 18541908
Antje van der Meij 18521927
Teunis Jans Bakker 18211849
Gelske Tjeerds Visser 18271870
Jan Teunis Bakker 17941845
Baukje Dirks ‘Bauwktje’ Kat 17991878
Teunis Jans Bakker 17611829
Aaltje Harms 17591829
Dirk Jacobs Kat
Trijntje Tijssen Visser
Tjeerd Jobs Visser 18051883
Maartje Pieters Ruijgh 18061844
Antje Cornelis van der Meij 18141889
Job Tjeerds Visser 17811853
Aaltje Johannes de Rhee 17791846
Pieter Cornelis Ruijgh 17731812
Hebeltje Tjallings Tromp 17741850
Cornelis Tjeerds van der Meij 17751855
Neeltje Hansen Barf 17741848
Tjeerd Pieters van der Meij 18141893
Antke Dirks Smit 18181909
Pieter Tjeerds van der Meij 17791858
Trijntje Harmens Visser 17811855
Tjeerd Cornelis van der Meij 17431820
Trijntje Pieters de Boer 17431834
Harm Pieters Visser 17431810
Gertje Cornelis van der Meij 17561843
Dirk Gosses Smid 17861867
Martje Reins Rang 17911849
Gosse Dirks de Vries Smit 17491835
Antke Ædes ... 17551819
Rein Everts Rang 17601837
Pietke Romkes Stoeltje 17671851
Rinse van der Meij 18461926
Klaaske van der Laag 18511893
Tietje Ruijgh 18541884
Jan Leenderts van der Meij 18011881
Ybeltje Jans Bakker 18041846
Aukje Klazen Molenaar 18071853
Leendert Tjipkes van der Meij 17601825
Rinske Jans Foppert 17611834
Tjipke Leenderts 17351816
Rimkje Eelkes 1809
Jan Sijbrants Constant 1725
Aafke Cornelis 1761
Jan Wouters Bakker 17641832
Antje Douwes Bakker
Klaas Reinders Molenaar 17711848
Anke Keimpes de Groot
Freerk Klazen van der Laag 18241901
Antke Jans Roep 18271885
Klaas Driewes van der Laag 17991883
Antke Freerks Visser 18051888
Freerk Pieters Visser 17681814
Fokje Jobs ... 17661853
Jan Gerrits Roep 17901878
Klaaske Fopkes Nel 17981885
Gerrit Gerbrands Roep 17531826
Antke Jans Hotte 17551836
Fopke Hansens Nel
Antke Jacobs