Amelanders

  • Compacte weergave

Interactieve boom van Jan Janszen Ynzen

Jan Jansen Ynzen 1795
Jan Janszen Ynzen
Remkje Backer 17691840
Laurens Hantjes Backer
Trynke Cornelis ‘Trijntje’ van der Meij 17411823
Cornelis Tjepkes
Trijntje Tjeerds 1717
Tjepke Leenderts
Lenert Willems van der Mey 16101659
Geertien Tiepkes
Tjaerd Gerrits
Aeltje Ruirds