Amelanders

  • Compacte weergave

Interactieve boom van Pieter Barf

Pieter Barf 19061983
Trijntje Barf 19102000
Arend Barf 18671944
Antje Pieters van der Meij 18771934
Gerrit Hansen Barf 18201902
Betske Douwes Neij 18361907
Hans Hansen Barf 17811870
Saapke Gerrits Roep 17851868
Hans Arends Barf 17381825
Sjoukje Gribberts de Jong 17411812
Gerrit Gerbrands Roep 17531826
Antke Jans Hotte 17551836
Douwe Bottes Neij 18041868
Janke Fopkes Nel 18071857
Botte Douwes Neij 1813
Liesbet Clazen Bakker 17811867
Pieter Tjeerds van der Meij 18451925
Aukje Douwes Kanger 18511917
Tjeerd Pieters van der Meij 18141893
Antke Dirks Smit 18181909
Pieter Tjeerds van der Meij 17791858
Trijntje Harmens Visser 17811855
Dirk Gosses Smid 17861867
Martje Reins Rang 17911849
Douwe Jans Kanger 18181888
Pietje Hendriks Brouwer 18141904
Jan Lolkes Kanger 17801848
Aaltje Sypts Wijnberg 17881818
Hendrik Jacobs Brouwer 17841842
Aukje Lubberts de Ruiter 17831874
Harmen Barf 18811960
Sjoukje de Boer 18811958
Arend Barf 18411890
Trijntje Harmens van der Meij 18421911
Jacob Arends Barf 18111889
Pietke Gerrits Visser 18171883
Arend Hansen Barf 17651812
Antje Sypts Wijnberg 17771845
Gerrit Cornelis Visser 17861863
Janke Lubberts de Ruiter 17901863
Harmen Pieters van der Meij 18061891
Trijntje Hendriks Brouwer 18091901
Pieter Tjeerds van der Meij 17791858
Trijntje Harmens Visser 17811855
Hendrik Jacobs Brouwer 17841842
Aukje Lubberts de Ruiter 17831874