Amelanders

  • Compacte weergave

Interactieve boom van Sjoukje Jans van der Meij

Jitze de Jong 1858
Aafje de Jong 1859
Jan de Boer 19181945
Tietje Ridder 18931970
Ale de Boer 18941980
Jitze Ridder 18961980
Sjoukje Ridder 1897
Gertje de Jong 18621917
Marten Ridder 18531936
Foppe de Jong 1865
Sjoukje Engels 1867
Jan de Jong 1866
Grietje de Jong 18681872
Dieuwke de Jong 18711872
Grietje de Jong 1874
Sjoukje Jans van der Meij 18311918
Jitze Jitzes de Jong 18271900
Jan Symens van der Meij 17931847
Gertje Nannes Gorter 17961884
Sijmon Cornelis van der Meij 17491804
Claartje Hendriksen 17551805
Syke Seyes Bakker 17531782
Cornelis Tjepkes
Trijntje Tjeerds 1717
Tjepke Leenderts
Tjaerd Gerrits
Aeltje Ruirds
Seye Jacobs
Antke Jetses
Nanne Cornelis Gorter 17521824
Sjoukje Outgers Zwart (Swart) 17621834
Outger Gerrits Zwart (Swart) 1737
Dieuke Tjallings Swart 17331783
Gerrit Tjipkes
Geertje Outgers
Tjalling Johannes Swart 17031749
Sjoukje Dirks
Jitze Jitzes de Jong 17951828
Grietje Feikes de Jong 17951835
Feike Foppes de Jong 1811
Martje Wietjes 1847