Amelanders

  • Compacte weergave

Interactieve boom van Jan Schut

Jan Schut 18361879
Jan Schut 1810
Trientje van der Meij 1810
Wijtze Hindriks Schut
Wilhelmina J. Kortrijk
Cornelis Symens van der Meij 17761822
Akke Reynders 17751808
Atje Jansen de Vries 17791841
Sijke Sijes Bakker
Sijmon Cornelis van der Meij 17491804
Claartje Hendriksen 17551805
Syke Seyes Bakker 17531782
Cornelis Tjepkes
Trijntje Tjeerds 1717
Seye Jacobs
Antke Jetses
Reinder Cornelis
Grietje Pieters
Jan Joekes
Tietje Jacobs