Amelanders

  • Compacte weergave

Interactieve boom van Tjeerd Bakker

Tjeerd Bakker 18871888
Tjeerd Bakker 18541908
Antje van der Meij 18521927
Teunis Jans Bakker 18211849
Gelske Tjeerds Visser 18271870
Jan Teunis Bakker 17941845
Baukje Dirks ‘Bauwktje’ Kat 17991878
Teunis Jans Bakker 17611829
Aaltje Harms 17591829
Dirk Jacobs Kat
Trijntje Tijssen Visser
Tjeerd Jobs Visser 18051883
Maartje Pieters Ruijgh 18061844
Antje Cornelis van der Meij 18141889
Job Tjeerds Visser 17811853
Aaltje Johannes de Rhee 17791846
Pieter Cornelis Ruijgh 17731812
Hebeltje Tjallings Tromp 17741850
Cornelis Tjeerds van der Meij 17751855
Neeltje Hansen Barf 17741848
Tjeerd Pieters van der Meij 18141893
Antke Dirks Smit 18181909
Pieter Tjeerds van der Meij 17791858
Trijntje Harmens Visser 17811855
Tjeerd Cornelis van der Meij 17431820
Trijntje Pieters de Boer 17431834
Harm Pieters Visser 17431810
Gertje Cornelis van der Meij 17561843
Dirk Gosses Smid 17861867
Martje Reins Rang 17911849
Gosse Dirks de Vries Smit 17491835
Antke Ædes ... 17551819
Rein Everts Rang 17601837
Pietke Romkes Stoeltje 17671851