Amelanders

  • Compacte weergave

Interactieve boom van Antje Boelens

Antje Boelens 18851956
Petrus Pieters Boelens 18401925
Trijntje Tjeerds Kiewied 18461925
Tjeerd Jans Kiewied 18061879
Antie Sipkes ‘Antje’ de Jong 18141889
Jan Teunis Kievit
Tjitke Jans .
Sipke Gerbrantz de Jong 17881868
Trijntje Douwes Metz 17931883
Gerlof Gerbrantz de Jong 17541792
Antje Sipkes ... 17551840
Douwe Dirks Metz 17581844
Doeke Jans Zwart 17641858