Amelanders

  • Compacte weergave

Interactieve boom van Tiete Gorter

Tiete Gorter 18601936
Barend de Boer 18541935
Klaas Sijmons Gorter 18221901
Trijntje Pieters Kat 18351884
Sijmon Jacobs Gorter 17781862
Tiete Sjoerds van der Zee 17831846
Pieter Jacobs Kat 18061864
Neeke Jans Brouwer 18071898
Jacob Cornelis Kat 17731810
Neeke Pieters Akkerman 17641812
Jan Teunis Brouwer 17711852
Geeske Jans Hekker 17681807
Trijnke Ones de Boer 17771814
Teunis Brouwer
Neeke Teunis
Jan Sjoerds Hekker
Tetke Dirks
Jantje Theunis
Sipke Hanzen de Boer 18141879
Grietje Sjoerds de Boer 18221906
Aafke Jans Bakker 18211851
Hans Pieters de Boer 17791857
Hikke Sippes Koning 17811870
Pieter Hansen 17501794
Liesbeth Jacobs
Hans Barents 17211790
Pietke Pieters 17201781
Sjoerd Barends de Boer 17831841
Neeke Foppes Schaap 1788
Barend Willems de Boer
Grietje Sjoerds . 1814
Fokke Tjerks Schaap
Neeke Jans 1818
Jan Douwes Bakker 17751848
Aafke Sjoukes Brouwer 17741830
Douwe Jans Bakker 17491820
Ybeltje Dirks 1806
Sjouke Teunis Brouwer 17421824