Amelanders

  • Compacte weergave

Interactieve boom van Grietje Kiewied

Grietje Kiewied 18721888
Teunis Tjeerds Kiewied 18421924
Catharina ‘Trijntje’ Spoelstra 18421924
Tjeerd Jans Kiewied 18061879
Antie Sipkes ‘Antje’ de Jong 18141889
Jan Teunis Kievit
Tjitke Jans .
Sipke Gerbrantz de Jong 17881868
Trijntje Douwes Metz 17931883
Gerlof Gerbrantz de Jong 17541792
Antje Sipkes ... 17551840
Douwe Dirks Metz 17581844
Doeke Jans Zwart 17641858
Willem Gerrits Spoelstra 18121855
Margaretha Wijbrands de Boer 1812
Gerrit Pieters Spoelstra
Geertruida Hendriks Oostendorp
Wijbrand Douwes ‘Wiebren’ de Boer 17631848
Janke Reinders ... 1820