Amelanders

  • Compacte weergave

Interactieve boom van Klaas de Boer

Klaas de Boer 1923
Jantje Boontje 1926
Willem de Boer 18741955
Anna Regina Visser 18801966
Antje Visser 18761902
Douwe Willems de Boer 18361924
Fokje Klazen van der Laag 18351910
Willem Willems ‘Tjeerd’ de Boer 18141886
Trijntje Douwes Hennes 18151902
Willem Hendriks de Boer 17831851
Ytske Tjeerds Visser 17891885
Douwe Klasen Hennes 17861853
Yme Klazen Bakker 17881875
Klaas Driewes van der Laag 17991883
Antke Freerks Visser 18051888
Freerk Pieters Visser 17681814
Fokje Jobs ... 17661853
jacob Visser 1850
Trijntje Visser 1850
Sipke Volkerts Visser 18111851
Anna Regina Gunterson 18111896
Folkert Jacobs Visser 17691827
Ettje Jacobs 17721848
Kristiaan (Christian) Gunterson 17741844
Grietje Tjerks Joosten 17821864
Hendrik Sijtzes Visser
Sytske Siebes Visser 18261861
Sijtse Abrahams de Vries
Trijntje Jans Dokter
Siebe Gerlofs Visser 17941857
Joekje Pieters Lap 17951879
Dirk Harmens Visser 18441907
Trijntje Douwes Neij 18411895
Douwe Bottes Neij 18041868
Janke Fopkes Nel 18071857
Botte Douwes Neij 1813
Liesbet Clazen Bakker 17811867
Elisabertus Boontje 19021981
Grietje van Houten 19041987