Amelanders

  • Compacte weergave

Interactieve boom van Tjipke Gerbrands de Ruijter

Botte Tromp 18771877
Antje de Vries 19021994
Ane Haan 18971969
Douwe Tjerk de Vries 19031968
Lobke Spanjer 19011968
Jantje de Vries 19051997
Siebe Visser 19041985
Froukje de Vries 19071987
Klaas Jans IJnsen 18921977
Gerben de Vries 19081984
Gooi de Vries 19101948
Froukje Tromp 18781947
Tjerk Gerbens de Vries 18771971
Jantje Tromp 19142018
Botte Tromp 18811974
Johanna Tromp 18811933
Jacob Tromp 18851981
Gooi Bottes Tromp 18501929
Jantje Jacobs Roep 18511922
Sjoukjen Tjipkes de Ruijter 18231857
Botte Jans Tromp 18241860
Wilhelmina Huizinga 18921974
Jacob Wagenaar 18871966
Grietje Bakker 18551923
Epke Huizinga 18471910
Tjipke Bakker 1856
Wiebe Kooistra 18811960
Elisabeth Niessen
Klaas Groenewold 19111974
Willemke van der Veen 19172011
Antje Kooistra 18851967
Jeppe Groenewold 18821965
Benke Bakker 18591934
Klaas Kooistra 1846
Sijtske de Ruiter 18851935
Klaas de Ruiter 1886
Tietje Bakker 1862
Klaas de Ruiter 18601949
Hiltje Smid 1888
Klaas Smid 1889
Reinder Smid 1890
Cornelia Louwerens 1891
Tjip Smid 1892
Gerben Smid 1896
Renze Smid 1899
Foekje Bakker 1866
Gerben Smid 1861
Antje Bakker 19001900
Aaltje Bakker 1898
Bartel van de Velde 19011986
Antje Bakker 1906
Arend Willem van Draanen 1905
Rinze Bakker 1870
Willemina den Broeder 1873
Antje Tjepkes de Ruijter 18281916
Klaas Lolkes Bakker 18241918
Bernardus Albertus Hendricus Dico 18891911
Minne Kanger 19182009
Baukje Catharina Adema 1923
Helena Dico 18931918
Jacob ‘Jaap’ Kanger 18921967
Jantje Bakker 18631894
Bernardus Dico 18661919
Hendrik Bakker 18681868
Hendrik Bakker 18691869
Jan de Vries 18981898
Jansje de Vries 19021902
Betje Bakker 18731905
Klaas de Vries 1870
Foekje Tjipkes de Ruijter 18341901
Lubbert Hendriks Bakker 18331891
Tjipke Gerbrands de Ruijter 17901864
Benke Maures Visser 17991852
Gerbrand Jansen de Ruiter 17521841
Sjoukje Tjipkes
Jan Gerbrants
Pytke Abrams
Maurits Cornelis Visser 1803
Antje Gribberts de Jong 17681845
Gribbert Gribberts de Jong 1743
Foekje Geerts Nagtegaal 17391783
Jenske Piers
Gribbert Gribberts 1716
Antke Reins 17151754
Hylkje Sybouts
Gribbert Gribberts
Sjoukje Harmens
Rein Gerrits
Fettje Fookes
Sybout Arjens de Boer
Antke Jans
Geert Remkes Nagtegaal 1696
Ridu Cornelis Smid 1706
Remke Geerts Nagtegaal 16651720
Foeck Eijberts
Kornelis Douwes Smid
Eefke Tijssen