Amelanders

  • Compacte weergave

Interactieve boom van Aaltje de Jong

Aaltje de Jong 18961896
Botte de Jong 18651918
Baukje Barends 18651897
Aukje Klip 18751943
Gribbert Gribberts de Jong 18351905
Antje Bottes Visser 18371925
Gribbert Cornelis de Jong 17991876
Sjoukje Pieters de Jong 17981881
Cornelis Gribberts de Jong 17731855
Hikke Jacobs Visser 17711856
Pieter Hiddes de Jong 17741851
Joukjen Jans
Botte Gosses Visser 18081891
Sjoukje Cornelis van der Meij 18081887
Gosse Jacobs Visser 17821848
Antje Tjietses Visser 17951884
Trijntje Gooitzens 17861818
Cornelis Tjeerds van der Meij 17751855
Neeltje Hansen Barf 17741848
Jacob Hansen Barends 18251901
Aaltje Jans Bakker 18361930
Hans Jansen Barends 17921861
Bregje Jacobs Brouwer 17961852
Jan Hansens Barends 17501800
Antke IJnsen Roos
Jacob Ages Brouwer 17581799
Trynke Teekes 17601800
Jan Teunis Bakker 17941845
Baukje Dirks ‘Bauwktje’ Kat 17991878
Teunis Jans Bakker 17611829
Aaltje Harms 17591829
Dirk Jacobs Kat
Trijntje Tijssen Visser
Klaas Jans Klip 18431918
Aaltje Reimer Spleet 18521900
Jan Thomas Klip 18071844
Trijnke Dirks ‘Trijntje’ Veerman 18001840
Aukje Klazen Molenaar 18071853
Thomas Jansen Klip 17621853
Caroline Paulus 1807
Trijntje Arjens Nobel 17841875
Dirk Cornelis Veerman
Antke Teunis ...
Klaas Reinders Molenaar 17711848
Anke Keimpes de Groot