Amelanders

  • Compacte weergave

Interactieve boom van Klaas Gorter

Klaas Gorter 19021987
Gerritje de Boer 19041987
Douwe Gorter 18651953
Seyke Bleeker 18661943
Klaas Sijmons Gorter 18221901
Trijntje Pieters Kat 18351884
Sijmon Jacobs Gorter 17781862
Tiete Sjoerds van der Zee 17831846
Pieter Jacobs Kat 18061864
Neeke Jans Brouwer 18071898
Jacob Cornelis Kat 17731810
Neeke Pieters Akkerman 17641812
Jan Teunis Brouwer 17711852
Geeske Jans Hekker 17681807
Trijnke Ones de Boer 17771814
Jacob Jurjens Bleeker 18241913
Rinske Jobs Visser 18291911
Jurjen Jacobs Bleeker 17951874
Tetske Piers ‘Getje’ Visser 17971870
Jacob Jurjens Bleeker 17721821
Antje Hendriks Dokter 17741846
Pier Hendriks Bakker
Seike Pieters
Job Gerrits Visser 17881866
Antje Alderts Visser 17941876
Gerrit Jobs Visser 17551835
Rinske Eeuwes ...
Aldert Pieters de Boer 17621826
Aafke Barents 17651803
Dirkje Hendriks Dokter 17761846
Cornelis de Boer 18791968
Antje Visser 18831956
Willem Klazen de Boer 18481917
Pietje Pieters Ruijgh 18491922
Klaas Willems de Boer 18201916
Grietje Cornelis Bakker 18191895
Willem Hendriks de Boer 17831851
Ytske Tjeerds Visser 17891885
Cornelis Douwes Bakker 17751852
Grietke Pieters de Boer 17781819
Pieter Cornelis Ruijgh 18261888
Aaltje Hansen de Boer 18161889
Cornelis Pieters Ruijgh 17981874
Antje Dirks Reuvekam 17961851
Hans Pieters de Boer 17791857
Hikke Sippes Koning 17811870
Gerrit Gerrits Visser 18541903
Meinsina Rademaker 18531942
Gerrit Jobs Visser 18171899
Anke Jurjens Smid 1821
Job Gerrits Visser 17881866
Antje Alderts Visser 17941876
Jurjen Gosses Smid
Ybeltje Gerrits
Hendrik Rademaker 18191895
Thomina Feyes 18181887