Amelanders

  • Compacte weergave

Interactieve boom van Catharina Martha Bakker

Catharina Martha Bakker 1923
Jan Bakker 1895
Martje de Jong 1894
Douwe Bakker 18601918
Trijntje Timmerman 18711934
Jan Douwes Bakker 18271877
Pietje Jacobs de Boer 18351900
Jacob Douwes de Boer 18001884
Jeltje Tjerks Akkerman 18021881
Jan Hansen Timmerman 18401902
Rimkje Eeuwes de Vries 18371913
Eeuwe Abrahams de Vries 17971862
Taetke Gerrits Wijnberg 18041873
Gribbert de Jong 18611895
Martje Kanger 18631936
Gribbert Gribberts de Jong 18351905
Antje Bottes Visser 18371925
Gribbert Cornelis de Jong 17991876
Sjoukje Pieters de Jong 17981881
Botte Gosses Visser 18081891
Sjoukje Cornelis van der Meij 18081887
Age Minnes Kanger 18141875
Tietje Jacobs Duyf 18231905
Minne Lolles Kanger 17721854
Martje Ages de Boer 17851854
Jacob IJnsen Duijf 17891863
Tietje Barends Nagtegaal 17931823
Klaaske Jacobs Manje 17891828
Grietje Feikes de Jong 17951835