Amelanders

  • Compacte weergave

Interactieve boom van Getje Klein

Getje Klein
Gabbe Gerrits Klein 1801
Tietje Doedes Gorter 1803
Gerrit Klasen Klein 1776
Getje Gabes 17781828
Doede Harmens Gorter 17701830
Hester Gerrits Appelman 17811846
Hikke Gerbens 17701808
Harmen Doedes ...
Tietke ...
Gerrit Gabbes ...
Binke Douwes