Amelanders

  • Compacte weergave

Interactieve boom van Rinze Botes Zwart

Johannes Zwart 18621958
Bregje Barends 18601948
Rinze Botes Zwart 18331901
Sjoukje Gribberts de Jong 18331874
Bote Johannes Zwart 18081898
Pietke Rinzes Bakker 18091880
Johannes Botes Zwart (Swart) 17721846
Jeltje Johannes Visser 17711855
Boote Jans 1806
Hester Tjallings Swart 17391822
Tjalling Johannes Swart 17031749
Sjoukje Dirks
Johannes Pieters Visser 1740
Jentje Jilderts
Pieter Hiddes Visser
Trijntje Johannes
Gribbert Cornelis de Jong 17991876
Sjoukje Pieters de Jong 17981881
Cornelis Gribberts de Jong 17731855
Hikke Jacobs Visser 17711856
Gribbert Gribberts de Jong 1743
Foekje Geerts Nagtegaal 17391783
Jenske Piers
Gribbert Gribberts 1716
Antke Reins 17151754
Hylkje Sybouts
Geert Remkes Nagtegaal 1696
Ridu Cornelis Smid 1706
Pieter Hiddes de Jong 17741851
Joukjen Jans