Amelanders

  • Compacte weergave

Interactieve boom van Johannes Zwart

Johannes Zwart 18621958
Bregje Barends 18601948
Rinze Botes Zwart 18331901
Sjoukje Gribberts de Jong 18331874
Bote Johannes Zwart 18081898
Pietke Rinzes Bakker 18091880
Johannes Botes Zwart (Swart) 17721846
Jeltje Johannes Visser 17711855
Boote Jans 1806
Hester Tjallings Swart 17391822
Johannes Pieters Visser 1740
Jentje Jilderts
Gribbert Cornelis de Jong 17991876
Sjoukje Pieters de Jong 17981881
Cornelis Gribberts de Jong 17731855
Hikke Jacobs Visser 17711856
Gribbert Gribberts de Jong 1743
Foekje Geerts Nagtegaal 17391783
Jenske Piers
Pieter Hiddes de Jong 17741851
Joukjen Jans
Jacob Hansen Barends 18251901
Aaltje Jans Bakker 18361930
Hans Jansen Barends 17921861
Bregje Jacobs Brouwer 17961852
Jan Hansens Barends 17501800
Antke IJnsen Roos
Jacob Ages Brouwer 17581799
Trynke Teekes 17601800
Age Gerrits 1798
Krynke Jacobs 1799
Jan Teunis Bakker 17941845
Baukje Dirks ‘Bauwktje’ Kat 17991878
Teunis Jans Bakker 17611829
Aaltje Harms 17591829
Dirk Jacobs Kat
Trijntje Tijssen Visser