Amelanders

  • Compacte weergave

Interactieve boom van Jantje Sparrius

Cornelis de Jong 19031914
Jacoba de Jong 19071992
Egbert Schaap 1907
Botte de Jong 19111937
Gerarda Maria Oorthuizen 1915
Jantje Sparrius 18801956
Hidde de Jong 18801956
Botte Hendriks Sparrius 18481928
Janke de Boer 18511873
Pietje Douwes Dokter 18541948
Hendrik Martens Sparrius 18041871
Trijntje Bottes Neij 18071871
Marten Hendriks Sparrius 17661837
Pietje Gerrits Appelman 17701844
Hendrik Martens Sparrius
Martje Gerbens Binnema
Gerrit Gabbes ...
Binke Douwes
Botte Douwes Neij 1813
Liesbet Clazen Bakker 17811867
Klaas Jobs Bakker
Betske Jacobs .
Willem Hendriks de Boer 18311904
Elisabeth Douwes Neij 18301856
Ake Hendriks ‘Antke’ Brouwer 18261902
Hendrik Willems de Boer 18111893
Janke Drieuwes van der Laag 18071889
Willem Hendriks de Boer 17831851
Ytske Tjeerds Visser 17891885
Drieuwes Kempes van der Laag 17611831
Neeke Andries Das 17621823
Liesbet Clazen Bakker 17811867
Douwe Bottes Neij 18041868
Janke Fopkes Nel 18071857
Botte Douwes Neij 1813
Liesbet Clazen Bakker 17811867
Hendrik Jacobs Brouwer 17841842
Aukje Lubberts de Ruiter 17831874
Jacob Ages Brouwer 17581799
Trynke Teekes 17601800
Lubbert Cornelis de Ruiter 1755
Pietke Hendriks Bakker 1755
Douwe Douwes Dokter 18261877
Jantje Bleeker 18221902
Douwe Hendriks Dokter 17821848
Pietje Nannes Gorter 17881874
Hendrik Klasen Dokter 17471828
Trijntje Douwes Metz 17501840
Nanne Cornelis Gorter 17521824
Sjoukje Outgers Zwart (Swart) 17621834
Johannes Jurjen Bleeker 17951844
Wytske Gerbrands de Ruiter 17941889
Jurjen Jacobs Bleeker (Simering) 17411819
Syke Tjerks 17681780
Jantje Harmens 17621819
Gerbrand Jansen de Ruiter 17521841
Sjoukje Tjipkes
Cornelis Hiddes de Jong 18561944
Getje Jobs Visser 18521932
Jacob Dirks ‘Job’ Visser 18121895
Trientje Pieters van der Meij 18091892
Dirk Tjeerds Visser 17781835
Tanneke van der Gouwe 17871847
Tjeerd Dirks Visser 17571829
Gelske Jobs 17561808
Pieter Tjeerds van der Meij 17791858
Trijntje Harmens Visser 17811855
Tjeerd Cornelis van der Meij 17431820
Trijntje Pieters de Boer 17431834
Harm Pieters Visser 17431810
Gertje Cornelis van der Meij 17561843