Amelanders

  • Compacte weergave

Interactieve boom van Trijntje Jacobs van der Meij

Andries Neij 18481848
Jan Neij 1876
Emma Neij 18821952
Jannette Neij 1884
Leendert Neij 18851966
Andries Neij 1849
Neeltje Jans Mosterman 1845
Jacob Neij 18511878
Trijntje Jacobs van der Meij 18181875
Jan Andries Neij 1816
Jacob Symens van der Meij 17881818
Antje Gooitses Visser 17881827
Sijmon Cornelis van der Meij 17491804
Claartje Hendriksen 17551805
Syke Seyes Bakker 17531782
Cornelis Tjepkes
Trijntje Tjeerds 1717
Tjepke Leenderts
Tjaerd Gerrits
Aeltje Ruirds
Seye Jacobs
Antke Jetses
Gooitse Bottes 1759
Sybrig Wynants 17491822
Andries Harmens Neij 17871871
Bregjen Leenderts van der Meij 17931866
Harmen Jacobs Neij
Neeke Andries
Jacob Jans Neij
Martje Oeges
Privé
Privé
Leendert Tjipkes van der Meij 17601825
Rinske Jans Foppert 17611834
Tjipke Leenderts 17351816
Rimkje Eelkes 1809
Leendert Tjepkes
Bregje Johannes
Jan Sijbrants Constant 1725
Aafke Cornelis 1761
Sijbrant Foppes
Janke Wessels