Amelanders

  • Compacte weergave

Interactieve boom van Sjoerd Barends de Boer

Botte de Boer 18721895
Elisabeth Bottes Neij 18451872
Jan Barends de Boer 18451873
Petronella Christina Johanna de Boer 1910
Hendrik Jan ‘Henk’ de Boer 19121982
Anna Betty Jacoba ‘Hans’ Postema 19122013
Cornelis de Boer
Christiaan Johannes de Boer
Sipke de Boer 18821951
Hendrika Christina Johanna Waanders 18821970
Elzina Margaretha Greiner 1909
Casper Caspers 1895
Petronella Greiner 1913
Herman Thijsse 1915
Neeltje de Boer 18831932
Jan Arnoldus Greiner 18821979
Pietje de Boer 1915
H. de Vries
Dirkje de Boer 19161987
Klaas Bruijn 1914
Willem Christoffel Idemans 1911
Dientje de Boer 1919
J. ten Veen 1926
Barend de Boer 18901965
Dientje de Vries 18921964
Willem de Boer 19161917
Pietje de Boer 19181947
Antje de Boer 19201962
Willem de Boer 19221945
Henri de Boer 18921957
Catharina de Boer 18861962
Pieter de Boer 19011902
Hans de Boer 18531917
Pietje de Jong 18491899
Maria Catharina Adriana Marselis 18611940
Barend de Boer 18541935
Tiete Gorter 18601936
Hikke de Boer 18571860
Pieter ‘Piet’ Bleeker 18901964
Maria Eulen 18871970
Grietje Bleeker 18971897
Sipke Bleeker 18971967
Antje Bleeker 1901
Neeke de Boer 18601912
Jurjen Bleeker 18581944
Pieter de Boer 18621901
Hendrik de Boer 1865
Grietje Sjoerds de Boer 18221906
Botte Bottes Neij 18131850
Sipke Hanzen de Boer 18141879
Petronella Christina Johanna de Boer 1910
Hendrik Jan ‘Henk’ de Boer 19121982
Anna Betty Jacoba ‘Hans’ Postema 19122013
Cornelis de Boer
Christiaan Johannes de Boer
Sipke de Boer 18821951
Hendrika Christina Johanna Waanders 18821970
Elzina Margaretha Greiner 1909
Casper Caspers 1895
Petronella Greiner 1913
Herman Thijsse 1915
Neeltje de Boer 18831932
Jan Arnoldus Greiner 18821979
Pietje de Boer 1915
H. de Vries
Dirkje de Boer 19161987
Klaas Bruijn 1914
Willem Christoffel Idemans 1911
Dientje de Boer 1919
J. ten Veen 1926
Barend de Boer 18901965
Dientje de Vries 18921964
Willem de Boer 19161917
Pietje de Boer 19181947
Antje de Boer 19201962
Willem de Boer 19221945
Henri de Boer 18921957
Catharina de Boer 18861962
Pietje de Jong 18491899
Hans de Boer 18531917
Neeltje de Jong 18561930
Oeds Havinga 18511915
Grietje ‘Grace’ Brouwer 19292012
Lubbert ‘Lewis’ Smedes 19302006
Gerrit Brouwer 19021973
Janke Bakker 19071991
Grietje de Jong 18661938
IJnse Brouwer 18621940
Jan Stender 18581900
Neeke Sjoerds de Boer 18261904
Douwe Jans de Jong 18191897
Sjoerd Barends de Boer 17831841
Neeke Foppes Schaap 1788
Barend Willems de Boer
Grietje Sjoerds . 1814
Fokke Tjerks Schaap
Neeke Jans 1818