Amelanders

  • Compacte weergave

Interactieve boom van Eefke Smant

Ali Matroos 1936
Eefke Smant 19082000
Teunis Jan Matroos 19091957
Geert Smant 18821952
Trijntje Smit 18821966
Klaas Matroos 18791957
Aaltje Hofker 18801937
Teunis Jans Matroos 18361917
Stijntje Klaas Collé 18451927
Gerrit Gerrits Hofker 18511882
Neeltje van der Meij 18501925
Gerrit Eeltjes Hofker 18181851
Aaltje Sybrands Bakker 18201892
Eeltje Douwes Hofker 17781844
Antke Hendriks Bloem 17791870
Sijbrand Obbes ‘Siebren’ Bakker 17801829
Hiltje Geerts Brouwer 17831873
Willem Cornelis van der Meij 18101891
Rinske Yzaaks Visser 18151887
Cornelis Tjeerds van der Meij 17751855
Neeltje Hansen Barf 17741848
Yzaak Cornelis Visser 17901825
Antje Tjietses Visser 17951884